Liberation Garden

Liberation Garden geselecteerd als Lokaal Klimaatproject

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. Het museumproject Liberation Garden is één van de geselecteerde projecten.

Niet enkel inhoudelijk, maar ook op het vlak van duurzaamheid heeft Liberation Garden de ambitie om vernieuwend en innovatief zijn. Aangezien voor ons belevingsmuseum een nieuwbouw gezet wordt, heeft de gemeente de unieke kans om volop in te zetten op de implementatie van de allernieuwste ontwikkelingen inzake duurzaamheid. De gemeente heeft hiervoor subsidies gevraagd via het programma ‘Lokale Klimaatprojecten’.

Deze projectoproep kende een grote respons, 180 voorstellen werden ingediend, waarvan er uiteindelijk 80 projectvoorstellen werden geselecteerd voor een subsidie.

Het gemeentebestuur is trots te kunnen melden dat het museaal project ‘Liberation Garden’ door de Vlaamse Overheid geselecteerd is voor een subsidie als Lokaal Klimaatproject, ten bedrage van 187.500 euro

Dankzij deze steun wordt een cruciale stap gezet om de ambitie waar te maken om een voortrekkersrol te spelen in Limburg op het vlak van duurzaamheid en energiezuinig bouwen.

Volgende